โพเดียวให้เช่า

เช่าโพเดียม

ให้เช่าโพเดียมสีขาวโค้ง แข็งแรง สะอาดทนทาน ราคาวันละ 1,500 บาท