เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า

เต็นทเ์เช่าติดแอร์ ขนาด 3×3 ผ้าใบปิดรอบด้าน
พร้อมแอร์ 36000BTU