ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร

เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร สำหรับงานอีเว้นท์
งานแคทเทอริ่ง งานบ้านต่างๆ