เช่าชุดอุ่นอาหาร

เช่าชุดอุ่นอาหาร

ถาดอุ่นอาหารให้เช่า ทั้งหมด 7 ชิ้น
เหมาะสำหรับงานบ้านและงานแคทเทอริ่ง