เช่าโพเดียมไม้สีขาว

เช่าโพเดียมไม้

ให้เช่าโพเดียมไม้สีขาว สำหรับประธาน
พิธีกร งานพิธีการต่าง ๆ