เช่าโปสเตอร์สแตน

โปสเตอร์สแตนให้เช่า

ให้เช่าโปสเตอร์สแตนสีเงินและสีทอง ใช้สำหรับงานโปรโมตต่างๆ