เชาขาตั้งรูป

ขาตั้งรูปให้เช่า

ขาตั้งรูปให้เช่า วัสดุทำด้วยไม้และเหล็ก