เช่าขาตั้งรูป

ให้เช่าขาตั้งรูป

ให้เช่าขาตั้งรูป วัสดุทำด้วยเหล็กหรือไม้ก็ได้