เช่าเก้าอี้

เช่าเก้าอี้สีขาว

เช่าเก้าอี้สีขาว มีทั้งคลุมผ้าและไม่คลุมผ้า