เช่าโต๊ะเก้าอี้

เก้าอี้พลาสติกให้เช่า

เช่าเก้าอี้พลาสติกไม่คลุมผ้า และคลุมผ้า
มีทั้งสีขาวและสีดำ