เช่าขาตั้งรูปไม้

200 ฿

เช่าขาตั้งรูปแบบไม้ ไว้ใช้ตั้งรูปภาพ ในงานแต่งงานหรืองานจัดนิทรรศการทั่วไป ความสูง 120 เซนติเมตร สามารถวางรูปภาพได้หลายขนาด

คำอธิบาย

เช่าขาตั้งรูปแบบไม้
ไว้ใช้ตั้งรูปภาพ ในงานแต่งงานหรืองานจัดนิทรรศการทั่วไป
ความสูง 120 เซนติเมตร
สามารถวางรูปภาพได้หลายขนาด