เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว สะอาด

20 ฿

บริการ เช่า ให้เช่า เช่าเก้าอี้พลาสติก สีขาวสะอาด เช่าตัวละ 20 บาท/วัน 100 ตัวขึ้นไปราคา  พิเศษ ตัวละ 15 บาท/วัน [ 2-3 วัน ราคาตัวละ 25 บาท]

หมวดหมู่: