เช่าโพเดียมไม้ สีไม้ธรรมชาติ (เข้ม)

1,500 ฿

เช่าโพเดียม ไม้ สีไม้ธรรมชาติ สำหรับพิธีการงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ฯลฯ ราคาเช่า 1,500 บาท/วัน

คำอธิบาย

บริการ ให้เช่าโพเดียมไม้ สีไม้ธรรมชาติ

ใช้สำหรับยืนบรรยาย/พูดกล่าวพิธีเปิด ตามห้องประชุม งานสัมมนาตามโรงแรม

หรืองานอีเวนต์ต่างๆมีที่วางข้อมูลเอกสารที่จะนำเสนอ

ราคาเช่า 1,500 บาท/วัน

ราคาเช่าเหมา 3,000บาท/งาน (ไม่เกิน7วัน)