เช่าโพเดียม อะคริลิคใส [แบบที่1]

1,500 ฿

เช่าโพเดียม อคริลิคใส สำหรับพิธีการงานเปิดบริษัทเปิดร้าน แบบที่1 มีวงกลม อะคริลิคขุ่นด้านหน้า

คำอธิบาย

ให้เช่าโพเดียม  อะคริลิคใส

[แบบที่1 มีวงกลมอคริลิคขุ่นด้านหน้า]

ใช้สำหรับยืนบรรยาย/พูดกล่าวพิธีเปิด ตามห้องประชุม งานสัมมนาตามโรงแรม

หรืองานอีเวนต์ต่างๆมีที่วางข้อมูลเอกสารที่จะนำเสนอ

ราคาเช่า 1,500 บาท/วัน

2 วัน ราคาเช่า 2,000 บาท

3 วัน ราคาเช่า 2,500 บาท

ราคาเช่าเหมา 3,000บาท/งาน (ไม่เกิน7วัน)

– อคริลิคใส สูง 110  ซม. ฐาน กว้าง 40* 60 ซม. –