เช่าโซฟาสีขาว

โซฟาสีขาวเช่า

โซฟาสีขาวให้เช่า ประกอบด้วย โซฟายาว 1 ตัว โซฟาเดี่ยว 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว