เช่าโต๊ะเก้าอี้

เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะข้างสีน้ำตาล ใช้สำหรับชุดโซฟาหลุยส์ โซฟาสีต่างๆ