เช่าโซฟาหลุยส์

เช่าโซฟาหลุยส์

โซฟาหลุยส์ 5 ที่นั่งให้เช่า ประกอบด้วย
ตัวยาว 1 ตัว ตัวเดี่้ยว 1 ตัว