เช่าเก้าอี้หลุยส์

เช่าโต๊ะเก้าอี้

เช่าเก้าอี้หลุยส์เดี่ยวไม่มีที่พิงแขน
มีจำนวน 6 ตัว