เช่าเต็นท์

เต็นท์ให้เช่า

เช่าเต็นท์ทรงปิรามิดขาว 2×2
ขาสูง 2.30 ม.