เช่าชุดโต๊ะ เก้าอี้ชิวารีสีขาว

โต๊ะ เก้าอี้ให้เช่า

เช่าชุดโต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมผ้า1 ตัว
เก้าอี้ชิวารี 6 ตัว/ชุด