เช่าโต๊ะ

โต๊ะเช่า

ให้เช่าโต๊ะคลุมผ้า2ตัว+เก้าอี้ชิวารีสีขาว 8 ที่