เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะเก้าอี้

เช่าโต๊ะเก้าอี้หน้าโพเมก้าขาว ขนาด.60×1.20x.75 ม. ไม่คลุมผ้า และคลุมผ้าขาว