เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่า

ให้เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าผูกโบว์เขียว สำหรับแขกพิเศษ