เช่าโต๊ะกลม

เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่าคลุมผ้าสีดำ และเก้าอี้พลาสติดคลุมผ้าสีดำ