เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าดำผูกโบว์สีแดง สำหรับแขกพิเศษ