โต๊ะจีนให้เช่า

เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าโต๊ะจีนคลุมผ้าขาว ขนาด 1.20 ม.