เช่าโต๊ะจีน

ให้เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่าคลุมผ้าสีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.