เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่า

โต๊ะคลุมผ้า+เก้าอี้พลาสคิกคลุมผ้าผูกโบว์สีฟ้า
สำหรับแขกพิเศษ