เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

โต๊ะจีนให้เช่าคลุมผ้าขาว+เก้าอี้คลุมผ้าผูกโบว์สีแดง