เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนเช่า

โต๊ะจีนวีไอพี คลุมผ้าขาว พร้อมเก้าอี้บุนวมคลุมผ้าขาว