เช่าโต๊ะกลม

เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่าพร้อมคลุมผ้าขาว เก้าอี้บุนวมคลุมผ้าขาว พร้อมโบว์สีแดง ชุดละ 800