เช่าโต๊ะจีน

โต๊ะจีนให้เช่า

เช่าโต๊ะจีนวีไอพี โต๊ะกลมคลุมผ้าขาวพร้อมเก้าอี้วีไอพีตัวใหญ่คลุมผ้าขาวผูกโบว์ทอง