เช่าชุดเจรจาปิดการขาย

เช่าโต๊ะเก้าอี้

ให้เช่าชุดเจรจาปิดการขาย ประกอบด้วยโต๊ะกระจก 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว